måndag 16 februari 2015

Boksamtal om Sally Jones


I januari träffade vi alla våra klasser igen och återknöt till berättelsen om Sally Jones med boksamtal enligt Aidan Chambers metod. Metoden bygger, som vi skrivit om tidigare, på att man pratar om läsupplevelsen utifrån fyra ingångar:

Vad tyckte du om i boken?

Vad tyckte du inte om?

Har du några frågor kring boken, till boken, finns det något du inte förstod?

Ser du några mönster i texten, saker som kommer igen flera ggr?

 

Vi upplevde att den här modellen för boksamtal fungerade mycket bra och vi kom in på många intressanta frågor. Var Sally Jones ond eller god? Hur ser sambandet mellan text och bild ut? Vilken tid utspelar sig berättelsen i och hur vet vi det? Vad betyder "handelsdjonk?" Vi såg mönster i boken som exempelvis att Sally Jones blev såld och utnyttjad av olika personer flera gånger.
 
Nedan ett exempel på hur man på Diamantens skola hade jobbat kring boken innan vi kom ut, bl.a. genom att sammanställa elevernas anteckningar från besöket på Stadsmuséet.
 
'
 
Eleverna i alla klasser hade verkligen mycket de ville diskutera om och vi fick bilden av att i princip alla verkligen hade tyckte om boken. Många elever var sugna på att genast hugga tag i uppföljaren, ”Mördarens apa”, en riktig tegelsten på över 600 sidor.
 
Det var verkligen kul att se elevernas entusiasm och vi kan konstatera att Jakob Wegelius "Legenden om Sally Jones" är en ypperlig bok att jobba kring på det här viset. Det finns så mycket att prata kring både vad gäller alla detaljerna, miljöerna och karaktärerna men också vad gäller språket och berättelsen i stort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar